میتسوبیشی در ایران

 • 68.9 MPG
 • 5 SEATS
 • PARKING SENSORS
 • 1.2L ENGINE

دانلود برشور MIRAGE 2016

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • KEYLESS ENTRY
 • 2L ENGINE
 • PANORAMIC ROOF

دانلود برشور ASX 2015

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • SAT NAV
 • KEYLESS ENTRY
 • 2.4L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

دانلود برشور OUTLANDER 2016

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • KEYLESS ENTRY
 • 2.4L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

دانلود برشور OUTLANDER 2015

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • KEYLESS ENTRY
 • 1.8L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

دانلود برشور LANCER 2015