راهنمای شماره گذاری


با سلام و تشکر از حسن انتخاب شما ، بدینوسیله اطلاعات مربوط به شماره گذاری خودرو در مرکز پلیس راهور ناجا تهران اعلام می گردد. مطالعه دقیق این راهنما و رعایت نکات ذکر شده، ضامن شماره گذاری سریع خودرو خواهد بود.

الف- اشخاص حقیقی:

مراجعه  به  مرکز شماره گذاری میثم، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 10( آدرس : تهران- کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج – خیابان داروپخش- خیابان روز دارو – مرکز شماره گذاری میثم- درب مخصوص خودروهای وارداتی به شماره تلفن 44986000 )

به همراه خودرو و کلیه مدارک تحویل شده از واحد اسناد و مدارک آرین موتور، اصل کارت ملی و شناسنامه و حداقل یکی از مدارک زیر جهت احراز سکونت :


1-    سند منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به آدرس مندرج در کاردکس

2-    اجاره نامه چاپی دارای هولوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه و به آدرس مندرج در کاردکس

3-    جواز کسب معتبر تهران به نام مالک وسیله نقلیه

4-    گواهی اشتغال به تحصیل فرزند مالک با ذکر آدرس محل سکونت والدین در تهران که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد

5-    معرفی نامه از اداره محل خدمت مالک ( ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح ) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور در تهران

6-     در صورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر به آدرس تهران

7-    ارائه سند واحد مسکونی به نام همسر مالک وسیله نقلیه به آدرس تهران


توجه : مطابق مقررات پلیس راهور ناجا، مبنای تحویل پلاک در تهران، دارا بودن مدارک احراز سکونت در تهران می باشد و صرف دارا بودن پلاک فک شده تهران ، برای احراز سکونت کفایت نمی کند.

ب-  اشخاص حقوقی :

مراجعه نماینده شرکت / کارخانه / سازمان با خودرو به مرکز شماره گذاری میثم، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 10

( آدرس : تهران- کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج – خیابان داروپخش- خیابان روز دارو – مرکز شماره گذاری میثم- درب مخصوص خودروهای وارداتی به شماره تلفن 44986000 )

با در دست داشتن معرفی نامه امضاء شده توسط مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت/کارخانه/سازمان به همراه :

کلیه اسناد و مدارک تحویل شده از واحد اسناد و مدارک آرین موتور، همچنین اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام می گردد.


لازم به توضیح است در رابطه با شرکتها، کارخانجات، سازمانها که دارای شعبه یا دفتر در سایر شهرها (به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می باشد، بر اساس مندرجات اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد.