مجانی خرید کنید

به‌ آسانی امتیاز دریافت کنید و لذت خرید مجانی از هزاران فروشگاه آنلاین را با امتیازهای خود تجربه کنید.

امتیاز چطوری کار میکنه

کاربر امتیاز پیشنهادات جذابی را روزانه دریافت می‌کند، که با انجام این پیشنهادات امتیازهای را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، این پیشنهادات می‌تواند شامل خرید از وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، نصب و یا ثبت‌نام در یکی از این سرویس‌ها باشند.

کاربر امتیاز می‌تواند نیازهای روزمره خود را از مسیر امتیاز انجام دهد و امتیاز دریافت کند و با جمع کردن این امتیازها از پذیرندگان، کوپن خرید و یا از هزاران درگاه پرداخت منتخب زرین پال مجانی خرید کند.

emtiyaz امتیاز

امتیاز ترکیب معناداری از خرید انگیزشی، مشتری مداری و پرداخت می‌باشد، امتیاز ۳ وجه متمایز و البته اساسی دارد که شامل کاربران، پیشنهاد دهندگان و پذیرندگان می شوند.
اطلاعات بیشتر