فروشگاه

مراحل شرکت در مسابقه

1- از شیرین کاری های کودک خود فیلم های بگیرید

فیلم ها باید نهایت 15 ثانیه ای باشند

2- فیلم ها رو از طریق یکی از روش های زیر برای ما ارسال کنید

Email : mosabeghe@bamom.ir

Telegram : @bamom
Telegram : 09121234567

3- فیلم های شما در اینستاگرام بامام منتشر خواهند شد

http://instagram.com/bamomir

4- هر هفته به ویدئوهایی که بیشترین لایک رو گرفته باشند سکه طلا و چندین جوایز نقدی و غیر نقدی اهدا خواهد شد